Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling
Radonmåling til nybyggeri Forstør

Radonmåling til nybyggeri

Bygningsreglementet har siden 2010 (BR-10) stiller krav om maksimalt 100Bq/m3 i indeklimaet.

Et krav der kun kan dokumenteres overholdt ved en måling. Opfyldes dette krav ikke, er byggeriet ikke lovligt. 

Foretag derfor radonmåling så længe husbyggeren har en garantistillelse! Ellers kan du risikere selv at skulle til lommerne! 

Denne variant af radonmåling er tilpasset behovet ved nybyggeri. 

Flere detaljer

396,00kr

252,00kr fra 10 stk

Mængderabat

AntalPrisDu sparer
2 296,00kr Op til 200,00kr
3 286,00kr Op til 330,00kr
4 276,00kr Op til 480,00kr
5 266,00kr Op til 650,00kr
6 256,00kr Op til 840,00kr
7 246,00kr Op til 1 050,00kr
8 236,00kr Op til 1 280,00kr
9 226,00kr Op til 1 530,00kr
10 216,00kr Op til 1 800,00kr

Yderligere information

Denne målemetode følger kravene i gældende bygningsreglement samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og SBi-anvisninger.

Opførelsen af et nyt hus koster hurtigt flere millioner kroner, og næsten ingen tænker på at huset skal opfylde et krav vedrørende radonnivauet. Se mere på bygningsreglementet 2018, §332.

Stort set ingen foretager en radonmåling i nye parcelhuse, en måling som koster en forsvindende lille del i forhold til selve byggeprojektet. Entreprenøren er sjældent initiativtager til en sådan måling, da målingen kan afsløre at byggeriet ikke er korrekt udført, og at entreprenøren derfor står overfor en udfordring. Husejerne er oftest ikke byggeteknisk velfunderet, og er derfor ikke bekendt med at der findes et krav til radonniveauet i deres nye hus.  

Vi ser en række udfordringer såfremt denne måling ikke udføres:

 • Først og fremmest gælder der beboernes/brugernes sundhed. Radon dræber som bekendt ca. 300 personer årligt.  
 • Såfremt kravet til maksimalt 100 Bq/m3 ikke overholdes, har entreprenøren ikke leveret et lovligt byggeri, og der skal ske udbedringer.
 • Det er således meget vigtigt at få foretaget denne måling hurtigst muligt efter indflytning, så længe husbyggeren har en garantistillelse. 

Imidlertid er det ekstremt vigtigt for dig som husbygger, at få foretaget denne måling hurtigst muligt efter at I har overtaget huset, dvs. så længe at husbyggeren har garantiperioden for det opførte. Det er vores klare anbefaling at radonmålingen udføres i den første opvarmningssæson efter I har overtaget huset. Dette specielt for at undgå at husbyggeren vil forsøge at fraskrive sig ansvaret, ved at kunne påpege at I nu har boet i huset i et givent antal år, og at det dermed er jer selv som har forårsaget utæthederne hvor radon trænger ind. (F.eks. montering af diverse inventar som kræver huller i konstruktionerne, samt slid og ælde).

Radonmålingen bør ikke foretages inden I er flyttet ind, idet målingen skal være repræsentativ for en bygning i drift. Dvs. at bygningen skal være med opvarmning, fungerende ventilation mv.

Vi spår om at der indenfor en årrække vil blive indført et krav om at der skal foreligge en radon-måling i forbindelse med et hussalg (a la reglerne i USA). Tænk at have opført et nyt hus i dag, og vil sælge dette om 5-10 år, hvor det så ”dumper” på et for højt radon-niveau. Et forhold som sikkert ikke vil være fordrende for salget, eller salgsprisen! 

Det er således vores meget klare anbefaling at der foretages en grundig radonmåling i den første opvarmningssæson efter at I har overtaget huset. Byggeriet inkl. grund mv. koster typisk mindst 2 mio. kr., og oftest fra 3 mio. kr. og opad. At spare en radonmåling for at eftervise at byggeriet er lovligt, virker i det billede meget forkert. For at kunne beregne den estimerede årsmiddelværdi, er der en række betingelse  som skal være opfyldt, ligesom der er krav til minimums antal af målere. Krav mv. er angivet herunder:

 • Der skal måles med lukkede sporfilmsdosimetre (som dem du køber hos os).
 • Måleperioden skal være mellem 1. oktober og 31 april. Der skal måles i minimum 60 dage og gerne længere - optimalt i et helt år. I måleperioden skal bygningen være i drift i minimum 3/4-del af tiden, Såfremt bygningen henstår i en længere periode, så skal måleperioden forlænges tilsvarende. 
 • Bygningens ventilationsforhold skal virke efter hensigten. Ved naturlig ventilation (brugerbetjent åbning af vinduer mv.) der skal kanaler og ventiler være åbne, og der skal tilsigtes en ventilationsrate på 0,5 gange i timen (dvs. al luft i boligen skal skiftes hver 2. time). Ved mekanisk ventilationsanlæg skal det sikres at det er indstillet korrekt, og at filtre er skiftet.
 • Sporfilmsdosimetrene (målerne) skal placeres iht. den ved ordren vedlagte illustration samt beskrivelse.
 • Der skal måles i opholdsrum hvor personer opholder sig flere timer dagligt, det omfatter bl.a. soverum, stue og køkken-alrum, men også rum indrettet til hjemmearbejde (kontor), leg, hobby og spil skal måles.
 • Såfremt boligen maksimalt har 4 opholdsrum, så skal der måles i alle rummene. Er der flere end 4 opholdsrum, skal der suppleres med måling i hver 3. af de ekstra opholdsrum.
 • På etager over rum mod jord, skal der ligeledes måles i opholdsrum iht. ovennævnte fordelig.
 • Målingerne mod jord skal fordeles således at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de fundamentsforhold bygningen er placeret på. (nogle bygninger har en blanding af krybekælder, kælder og gulv direkte mod jord, målerne skal altså fordeles ligeligt over disse).
 • Har boligen kun ét opholdsrum (f.eks. mindre lejligheder) skal der opsættes 2 målere i samme rum.

Inkluderet i prisen:

 • Fragt, samt frankeret returkuvert til laboratoriet. Der tilkommer dermed ingen ekstra udgifter.
 • Letforståelig vejledning til opsætning af måleboksene og online-registrering.
 • Vi fremsender notat med angivelse af den estimerede årsmiddelværdi.
 • Er resultaterne under gældende grænseværdier, har du et bevis på at din bolig overholder gældende krav i bygningsreglementet, og dermed er lovligt mht. radon.
 • Såfremt resultaterne er over gældende grænseværdier, har du dermed et stærkt dokument overfor husbyggeren, som typisk skal sørge for de nødvendige tiltag til nedbringelse af radonniveauet til et lovligt niveau.
 • Afklaring af opfølgende spørgsmål via en mail.