Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling

Om Radonshop.dk

Korrekt radonmåling- og kunden i centrum.

Bag radonshop.dk står der ingeniører der gennem deres daglige virke desværre ofte har oplevet, at der bliver udført mange og bekostelige radonsænkende tiltag i bygninger, på baggrund af ukorrekte radonmålinger og målerapporter.

Disse fejl, eller mangler, skyldes efter alt at dømme, at personerne som har udarbejdet målerapporterne ikke er fagligt funderet omkring radon, og derved ikke er bekendt med at de gældende anvisninger for målemetoder. 

Vi bestræber os ikke på at være markedsførende indenfor pris, vi bestræber os på at du får en korrekt radonmåling, således at du har et retvisende grundlag at træffe en beslutning omkring eventuel radonsænkende tiltag.  

Mails frem for telefon.

Vi har de bedste erfaringer med at korrespondance forløber pr. mails. frem for en telefonsamtale. Det har følgende umiddelbare fordele:

  • Spørgsmål og svar misforstås sjældnere når de er skrevet, fremfor telefonsamtaler.
  • Vi har mulighed for at svare når vi har bedst tid - det giver dig de bedste og mest gennemarbejdede svar!
  • Når du har svarene på skrift, så har du altid mulighed for at vende tiltage og læse dem. Ved en telefonsamtale kan oplysningerne hurtigt gå tabt eller blive glemt.  
  • Vi bestræber os på at besvare mails indenfor 48 timer. Vi håber på forståelse for, at fokus på radon kommer i "bølger", f.eks. i forbindelse med tv-kampagmer, eller kommuner der udsende mail til borgernes e-boks. I sådanne situationer oplever vi massive henvendelser, hvorfor de 48 timer til tider ikke kan overholdes. Men du får altid svar.

Radonshop.dk

Nordic V. T. Tankred

Stavensbølgade 52

6440 Augustenborg

info@radonshop.dk

Tlf. 42634225