Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling

Radonmåling i boligforeninger

Som bygningsejer har I ansvaret for at der er et sundt indeklima i bygningerne.

Måling af radon er nemt, og vil sagtens kunne blive foretaget af personerne som har deres daglige gang i bygningerne, såsom pedeller, varmemestre, inspektører og lignende.

Udgangspunkt ved dette produkt er, at vi står som leverandør af måleboksene, inkl. laboratorieresultater til meget favorable priser. Målestederne mv. indtastes nemt og sikkert i online-system, hvor I også vil få resultaterne af de udførte målinger. 

Ved andre ønsker, kontakt os for muligheder.

Målemetode med lukkede sporfilmsdosimetre (målebokse) følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, gældende bygningsreglement og SBi-anvisninger.

Målingen kan have flere forskellige formål, men typisk er det at kende radonniveauerne i boligerne. Idet boligerne, såfremt de er opført før BR10, ikke er omfattet af et lovkrav, så er der valgfrihed mht. målingen. Vi ser derfor ofte at nogle boligforeninger udfører en radon-screening i et udvalg af boligerne, for at få en indikation på radonniveauet i afdelingen. Dette er også et glimrende værktøj for netop at få "en indikation". En egentlig måling er det ikke, og resultatet fortæller dermed kun noget om de boliger som der målt i, og ikke noget om de øvrige bygninger. Hvis man er bekendt med disse begrænsninger, er målingen god. 

Til denne type måling anbefaler vi:

 • Der skal måles med lukkede sporfilmsdosimetre (som dem du køber hos os).
 • Der bør måles i minimum 10% af boligerne.
 • Måleperioden bør være mellem den 1. oktober og 31 april. Der skal måles i minimum 60 dage og gerne længere (1 år).
 • Bygningerne bruges som sædvanligt mht. udluftning og opvarmning.
 • Sporfilmsdosimetrene (målerne) skal placeres iht. den ved ordren vedlagte illustration samt beskrivelse.
 • Der skal måles i opholdsrum hvor personer opholder sig flere timer dagligt, det omfatter bl.a. soverum, stue og køkken-alrum, men også rum indrettet til hjemmearbejde (kontor), leg, hobby og spil kan måles. 3 målere pr. bolig er oftest tilstrækkeligt til formålet. 

Ønsker man at påvise at boligerne har et radonniveau under 100 Bq/m3 (iht. det nationale referenceniveau) bør målingen udføres i alle boliger med jordkontakt, og 20% af øvrige etager. Vi anbefaler at vejledningen følges til bestemmelse af den estimerede årsmiddelværdi, med hensyn til fastlæggelse af antallet af målere. Derved sikres en ensartet måleprocedure, og I garanteres en valid og reproducerbar måling. Såfremt proceduren ikke følges, vil der kunne sås tvivl omkring resultaterne. 

Vi anbefaler derfor:

 • Der skal måles med lukkede sporfilmsdosimetre (som dem du køber hos os).
 • Måleperioden skal være mellem den 1. oktober og 31 april. Der skal måles i minimum 60 dage og optimalt i et helt år. I måleperioden skal bygningen være i drift i minimum 3/4-del af tiden. Såfremt bygningen henstår i en længere periode, så skal måleperioden forlænges tilsvarende. 
 • Bygningens ventilationsforhold skal virke efter hensigten. Ved naturlig ventilation (brugerbetjent åbning af vinduer mv.) der skal kanaler og ventiler være åbne, og der skal tilsigtes en ventilationsrate på 0,5 gange i timen (dvs. al luft i boligen skal skiftes hver 2. time). Ved mekanisk ventilationsanlæg skal det sikres at det er indstillet korrekt, og at filtre er skiftet.
 • Sporfilmsdosimetrene (målerne) skal placeres iht. den ved ordren vedlagte illustration samt beskrivelse.
 • Der skal måles i opholdsrum hvor personer opholder sig flere timer dagligt, det omfatter bl.a. soverum, stue og køkken-alrum, men også rum indrettet til hjemmearbejde (kontor), leg, hobby og spil skal måles.
 • Såfremt boligen maksimalt har 4 opholdsrum med konstruktioner mod jord, så skal der måles i alle rummene. Er der flere end 4 opholdsrum, skal der suppleres med måling i hver 3. af de ekstra opholdsrum.
 • På etager over rum mod jord, skal der ligeledes måles i opholdsrum iht. ovennævnte fordelig.
 • Målingerne mod jord skal fordeles således at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de fundamentsforhold bygningen er placeret på. (nogle bygninger har en blanding af krybekælder, kælder og gulv direkte mod jord, målerne skal altså fordeles ligeligt over disse).
 • Har boligen kun ét opholdsrum (f.eks. mindre lejligheder) skal der opsættes 2 målere i samme rum.

Inkluderet i prisen er typisk:

 • Levering af målebokse.

 • Letforståelig vejledning til opsætning af måleboksene, og registrering i online-system.

 • Professionel backup og korrespondance for afklaring af supplerende spørgsmål.
 • Laboratoriesvar, eller  rapport om hele måleprocessen - alt efter aftale. 

Kontakt os her for et uforpligtende tilbud, samt tilpasning af ydelsen til jeres ønsker og behov.