Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling

Radonmåling i på arbejdspladser herunder kommuner

Som bygningsejer og arbejdsgiver, har I ansvaret for at der er et sundt indeklima i bygningerne for medarbejderne. Måling af radon er nemt, og vil i lighed med måling i boliger, sagtens kunne udføres af bygningens brugere.

Vis medarbejderne at sundhed og indeklima tages alvorligt, og få målt radonniveauet.

Regeringen har i foråret 2018 besluttet at alle arbejdspladser skal være omfattet af det nationale referenceniveau på maksimalt 100 Bq/m3 - Det er dermed blevet et lovkrav at der ikke er et for højt radonniveau på de danske arbejdspladser - uagtet opførelsestidspunktet for bygningen! Du kan læse mere i bekendtgørelsen. Særligt §§ 85, 86, 87 og 93 er interessante. 

Målemetode med lukkede sporfilmsdosimetre (målebokse) følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, gælden bygningsreglement og SBi-anvisninger. Desuden får I professionel backup og  korrespondance for afklaring af supplerende spørgsmål. 

Udgangspunkt ved dette produkt er, at vi står som leverandør af måleboksene, inkl. laboratorieresultater til meget favorable priser. 

Ved andre ønsker, kontakt os for muligheder.

Det er nemt at udføre en radonmåling med måleboksene. Vejledningen skal følges til bestemmelse af den estimerede årsmiddelværdi med hensyn til fastlæggelse af antallet af målere.

Krav mv. er angivet herunder:

 • Der skal måles med lukkede sporfilmsdosimetre (som dem du køber hos os).
 • Måleperioden skal være mellem 1. oktober og 31. april. Der skal måles i minimum 60 dage og optimalt i et helt år. I måleperioden skal bygningen være i drift i minimum 3/4-del af tiden, Såfremt bygningen henstår i en længere periode, så skal måleperioden forlænges tilsvarende. 
 • Bygningens ventilationsforhold skal virke efter hensigten. Ved naturlig ventilation (brugerbetjent åbning af vinduer mv.) der skal kanaler og ventiler være åbne. Ved mekanisk ventilationsanlæg skal det sikres at det er indstillet korrekt, og at filtre er skiftet.
 • Sporfilmsdosimetrene (målerne) skal placeres iht. den ved leveringen vedlagte illustration samt beskrivelse.
 • Der skal måles i opholdsrum hvor personer opholder sig minimum 4 timer dagligt. Dette omfatter bl.a. kontorer, undervisningslokaler, produktionslokaler og lignende. Typisk vil toiletter, gangarealer og lignende ikke være omfattet. 
 • Såfremt bygningen maksimalt har 4 opholdsrum med konstruktioner mod jord, så skal der måles i alle rummene. Er der flere end 4 opholdsrum, skal der suppleres med måling i hver 3. af de ekstra opholdsrum.
 • Ved store rum, f.eks. storkontorer eller haller, udføres der mindst én måling pr. 200 m2.
 • På etager over rum mod jord, skal der ligeledes måles i opholdsrum iht. ovennævnte fordeling.
 • Målingerne mod jord skal fordeles således at de repræsenterer et ligeligt udsnit af de fundamentsforhold bygningen er placeret på. (nogle bygninger har en blanding af krybekælder, kælder og gulv direkte mod jord, målerne skal altså fordeles ligeligt over disse).

Viser resultaterne at radonniveauet er under 100 Bq/m3 i opholdsrummene, har I dermed et bevis overfor de ansatte på at indeklimaet er godt iht. radon. Viser målingerne at niveauet er over 100 Bq/m3, hjælper vi jer sikkert videre! 

Inkluderet i prisen er typisk:

 • Levering af målebokse.

 • Letforståelig vejledning til opsætning af måleboksen og registrering i online-system.

 • Professionel backup og korrespondance for afklaring af supplerende spørgsmål.

 • Analyseresultater eller rapport iht. nærmere aftale.

 • Vi kan levere anonymiserede resultater, så hverken vi eller laboratoriet er bekendt med målestederne. 

Kontakt os her for et uforpligtende tilbud.